• Terje Røkenes

Villa Seafood med vellykket emisjon«Terje Røkenes og Filmtriks sitt bidrag var veldig viktig i vår emisjon der vi hentet 25 millioner gjennom finansieringsplattformen Dealflow. I emisjonen gikk vi fra 10 til over 120 aksjonærer og det var stor interesse blant investorene så emisjonen ble raskt fulltegnet. I en emisjon er formidling av komplekst materiale på en forståelig måte og det å skape et bilde som gjør investorer trygge på det de investerer essensielt. Vi fikk svært gode tilbakemelding på vidoen vi laget sammen med Filmtriks og ønsker å takke dem for samarbeidet»


Anders Hagestande

CFO

Villa Seafood Group AS

0 visninger0 kommentarer