Paroc - Vi er fornøyd

Vår siste produksjon er nå ferdigstilt og overlevert kunden. I denne filmen forteller vi hvordan Paroc sine sandwich-elementer tilfører bygg den beste brannsikringen på markedet samtidig som estetiske og praktiske hensyn blir ivaretatt. Vi har intervjuet noen av dem som daglig benytter Paroc i sine byggeprosjekter. Konklusjonen er klar og konsis: Vi er fornøyd!

Filmen har første visning i begynnelsen av desember. Da blir den også gjort tilgjengelig på filmtriks.no